marți, mai 4


Dragostea este un sentiment complex, manifestat prin afecţiune puternică. Definirea sa este un demers dificil, cauzat de complexitatea manifestării sale, dar şi de diversitatea legăturilor afective cuprinse de acest termen. Dragostea se poate manifesta faţă de: familie (părinţi, copii sau alte rude), prieteni, parteneri romantici, Divinitate, animale, obiecte, patrie, frumos, artă ş.a.m.d. O nevoie importantă a dragostei (care este inclusă uneori în însăşi definiţia ei) este de reciprocitate – în unele cazuri, aceasta este resimţită de către subiect fără o acţiune fizică a obiectului (de exemplu, în cazul dragostei faţă de Divinitate, faţă de obiecte ori diverse concepte neaplicate). Spre deosebire de toate celelalte cazuri, Dragostea în care sunt implicaţi parteneri romantici se serveşte de sexualitate ca dovadă a intimităţii (prin expresia „a face dragoste” se înţelege a avea o relaţie sexuală). Dragostea interpersonală poate fi platonică, concept prin care se înţelege o afecţiune purificată de gesturi sau dovezi de natură fizică.
Si cica nu se explica!
Trebuie sa fie ceva ..care iti da aripi sa zbori.!

Un comentariu: